METOD UBRZANOG UČENJA ZA ODRASLE

TESLA BRAINSTORM METOD ZA ODRASLE

Tesla brainstorm metod ubrzanog učenja za odrasle je program neformalnog obrazovanja namenjen učenicima viših razreda osnovne škole, studentima, licima koji spremaju ispite posle zavšenog fakulteta i uopšte odraslim “profesionalcima”.

Set alatki koje polaznike edukuju je potpuno identičan, kao i za decu, razlika je u individualnom pristupu od strane trenera, kao i radom na materijalu koji se koristi za obuku.

Sami programi traju dva meseca za koje mislimo da je više nego dovoljno da se usvoje alatke efikasnog učenja. Kako je rad sa svakim polaznikom koncipiran na individualnom pristupu svakom polazniku od strane naših trenera rezultati uspešnosti savladavanja tehnika su stoprocentni.
Na prvom mesecu polaznici savladjuju alatke efikasnog učenja: metod mapiranja uma, odnosno stvaranja mentalnih mapa – strukturnih kartica, brzog čitanja, savršenog pamćenja, kao i organizacije vremena učenja.
Drugi mesec je namenjen radu sa već usvojenim gore pomenutim tehnikama na materijalu koji priredjujemo polazniku i njihovom primenom na materijalu(literaturi i udžbenicima) samih polaznika.
Ovakav pristup nas razlikuje od sličnih edukativnih škola.
Takodje primena principa bugarskog psihologa Lozanova nešto što odvaja Tesla Brainstorm školu od drugih škola namenjenih savladjivanju intelektualnih veština.

Efikasne alatke pri učenju (principi savremenog učenja koji su već prisutni u zvaničnim nastavnim programima u Japanu):

Mentalne mape-strukturne kartice

Mentalne mape su grafičko-logički dijagrami koji služe da sistematizujmo misli dok učimo.
Same po sebi predstavljaju radijalne beleške .
One predstavljaju jednostavne ilustracije gde se koristeći boje, simbole , kodove i kljucne reči lakše sistematizujemo gradivo i efikasnije učimo.
One nam takodje daju ono što se naziva geštalt -celovit pogled na materiju koja se obradjuje.
Ona odgovara deduktivnom načinu razmišljanja od celine ka periferiji.
Kako je pravljenje mape lični stil svakog pojedinca one deluju logično samo onome ko ih pravi dok drugima mogu izgledati sasvim beznačajno čak i banalno.
Kako se pri pravljenju mapa oslanjamo na desnu hemisferu mozga odnosno na one centre zadužene za kreativno razmišljanje i slike, dok pravimo ove strukturne kartice ceo proces se odvija potpuno lagodno, a korišćenje slika i ključnih reči omogućava lakše prisećanje. Recimo: Jeste li se nekad našli u situaciji da čim osetite neki miris u vama se probudi potpuno secanje na trenutak kada ste davno taj miris osetili .
Osim svog primarnog značaja, a to je prisećanje svega naslikanog na mapi one predstavljaju i logičko sredstvo jer su misli i ideje (odnosno u slučaju učenja delovi udžbenika) sistematizovane na onaj način koji odgovara našoj percepciji ideje-materije koja se obradjuje.
Na samom treningu učimo kroz mentalne mape razvijanje ličnog stila kreativnog razmišljanja polaznika i veštinu pravljenja asocijacija, apstraktinih i konkretnih pojmova tako da umnogome olakšavamo njihovo kasnije prisećanje.

Savršeno pamćenje

Savršeno pamćenje predstavlja metod pamćenja gde razvijanjem asocijacija i njihovim povezivanjem sa odredjenim pojmom koji je najćešće apstraktan , mi našem mozgu činimo taj pojam opipljivim.
Metod savršenog pamćenja je star metod poznat u Antičkoj Grčkoj gde su postojali posebni ljudi koji su pamtili sudske procese jer nije bilo zapisivanih sudjenja. Ti ljudi su se zvali mnemoničari.
Sam pojam koji se na ovaj način pamti dostupniji je mozgu i samim tim lakši za pamćenje.
Iako su se veštine savršenog pamćenja razvili u staroj Grčkoj, Stari Rimljani su ovom sistemu dali svoj lični pečat.
Usvajanjem ovih vestina na vrlo lak način je moguće pamtiti nizove brojeva, pojmova, stranih reči ,matematičkih formula i samih definicija sadržanih u lekciji kao i čitavih lekcija.
Kako polaznici uvidjaju da na ovaj način pamte mnogo brže i uspevaju da detaljno reprodukuju zadatu temu (bilo to lekcija ili predmet koji studenti spremaju) motivacija kod polaznika raste te oni postaju spremni da se više posvete izučavanju date materije.
Na treningu se izučavaju sistemi broj-oblik, broj-slovo ,princip Rimske sobe i princip Gortina, kao i njihovo integrisanje pri učenju materijala.

Brzo čitanje

Brzo čitanje je trening čitanja posebno izvezbanog mozga, gde se primarna stvar koju polaznike edukujemo jeste širenje perifernog vida i razvijanja percepcije.
Uvežbavaju se prvo jednostavne tehnike praćenja očnim pogledom više reči i pravljenja manjih tzv. skokova oka prilikom čitanja, izbegavanje subvokalizacije pri čitanju koja značajno usporava naše čitanje kao i što bolje razvijanje ejdetske sposobnosti.
Vremenom polaznik uvežbavajući principe jednorednog, dvorednog ili multirednog krstarenja uspeva da čita pet do deset puta brže nego ranije.
Koliki je značaj brzog čitanja vidi se iz jedne proste činjenice a to je da u današnje vreme u jednom danu izadje nekoliko stotina puta više knjiga nego u čitavoj jednoj deceniji prve polovine prošlog veka.
Većina ljudi misli da sto čitaju brže slabije razumeju tekst,a suština je potpuno obrnuta što brže čitanje ‚ bolje razumevanje teksa – bolja koncentracija.
Brzo čitanje je primarno u ovladavanju tehnikama ubrzanog i efikasnog učenja i zato je polaznicima prvo prezentujemo.
Na treningu osposobljavamo polaznika da tehnikama brzog čitanja ,uvežba svoj mozak da bolje prima informacije na tekstu koji obradjuje.

Veština organizacije vremena i učenja

O ovom segmentu u okviru našeg programa polaznika osposobljavamo da pravilno pristupi procesu učenja.
Koncetracija se uči. Savremeno doba je opvrglo tezu školskog sistema da pažnja učenika traje pola sata, te je svaki čas trajao 45 minuta, odnosno 15 minuta za pripremu a 30 sa samo izlaganje materije koju treba da nauče učenici. Ono sto je tačnije jeste da naša potpuna pažnja traje oko 3 minuta, a pogotovo u savremenom dobu gde vidimo da mladi u samo jednom kratkom vremenskom intervalu oko minut uspevaju da puste omiljenu muziku na internetu, otvore omiljenu strnicu i sl.
Kako nije lako ići u korak sa brzinom tehnološke revolucije i sve ubrzanijeg stila života, ono što možemo da učinimo je da na odredjen način preokrenemo vreme u našu korist.
U okviru ovog procesa polaznika osposobljavamo principu koji se sastoji od faze: čitaj, uči, pauziraj, obnovi. U ovom delu treninga polaznik uvidja da je pauza sastavni deo učenja. Daju se objašnjenja o tzv krivuljama zaboravljanja naučenog, pravilnog postavljanja cilja šta i u kojem odredjenom intervalu hoće da nauči i kako.

Pored ovog seta alatki za efikasno učenje polaznika upu
ćujemo i na Lozanov efekat. Psiholog bugarskog porekla Lozanov je vršio eksperimentisanje sa tzv alfa talasima mozga. Njegov eksperiment se sastojao u tome da je na eksperimentalnom uzorku – ljudi, pokušavao da uvodeći ih u stanje lagodnog opuštanja, slušajući klasicnu muziku pamte strane reči ne fokusirajući se na Učitelja koji ih je stranom jeziku učio nego samo na muziku u pozadini .
Radi objašnjenja ovog fenomena možemo izložiti tezu o principima na kojima mozak radi odnosno faze brzine rada mozga. Njih ima pet:

alfa stanje (stanje potpune relaksacije koje nam se dešava nekoliko minuta pri upadanju u san i nekoliko minuta prilikom budjenja, kao i kod praktikanata meditacije i uopšte trenucima kad smo potpuno relaksirani) – mozak tom prilikom radi na frekvenciji od 8-12 HZ
beta stanje (stanje dok obavljamo svakodnevne aktivnosti tokom dana) – frekvencija mozga je tada 12-40 Hz
gama stanje (stanje dubokog razmišljanja)– frekvencija mozga je tada 40-100 Hz
teta stanje (mozak je u ovoj fazi u toku sna)-frekvencija mozga je tada 4-8Hz
delta stanje (mozak je u ovoj fazi u toku dubokog isceljujuceg sna, mala deca se cesto nalaze u ovoj fazi)-frekvencija mozga je tada 0-4Hz